Wie zijn wij

Steunpunt Sabr (Arabisch voor ‘geduld’) is in 2005 van start gegaan. Op initiatief van Karima Sahla, samen met enkele lotgenoten. Allen zijn ervaringsdeskundigen qua herkomst, familietradities, gezinsomstandigheden, geloofsbeleving, e.a. etnische, culturele en religieuze achtergronden van de (moslim)vrouwen. Geïnspireerd door de enorme omvang en aard van de sociaal-maatschappelijke en psychische problematiek bij de naar steun en zorg op zoek zijnde de moslimvrouwen en hun gezinnen. Gecombineerd met hun ambitie de vrouwen o.a. in de Schilderswijk en het Transvaalkwartier te helpen zelf hun problematiek te gaan oplossen.

Servicepunt en ontmoetingscentrum

Het Steunpunt werkt als hét vertrouwde en veilige servicepunt en ontmoetingscentrum; laagdrempelig, probleemoplossend en met steun- en zorgverlening op maat. Zij biedt de vrouwen in de wijk, dicht bij huis, een plek om zich op hun gemak te voelen, met elkaar in contact te komen en als lotgenoten ervaringen te gaan uitwisselen over hun problemen en oplossingen. Een plek waar zij persoonlijke steun, advies of begeleiding kunnen inwinnen, een vertrouwenspersoon kunnen raadplegen of worden doorverwezen naar hulp- en zorgverlenende instanties in de stad, als de problematiek verder reikt dan het Steunpunt kan helpen oplossen.

Preventie radicalisering

Karima Sahla neemt vanuit het Steunpunt sinds 2007 deel aan het overleg in het Informatiepunt Preventie Polarisatie en Radicalisering (IPPR).

De gemeente streeft naar het voorkomen dat burgers zich afsluiten voor en afkeren van de samenleving. Tot op de dag van vandaag richt het Steunpunt zich met haar zorgverlening op het krachtiger en weerbaarder maken van  vrouwen in de zoektocht naar hun eigen identiteit.

Focus op laagdrempelige, praktische steun en zorg

Probleemgebieden zijn verder ondermeer: de opvoeding en ontwikkeling van kinderen; het reduceren en voorkomen van een ongezonde, ziektebevorderende levenswijze; het niet kunnen omgaan met gemeentelijke en andere diensten; de sociaal maatschappelijke steun aan multi-probleem gezinnen.

Het Steunpunt biedt al deze vrouwen en meiden een breed pakket aan laagdrempelige, op hun behoefte afgestemde steun en zorg op maat. Daarmee kunnen de vrouwen aan het werk om zelfstandig te oefenen de door hen ervaren problematiek op te lossen.