Welkom

Steunpunt Sabr biedt vrouwen laagdrempelig steun en zorg aan. Vooral aan vrouwen, die kampen met sociaal-maatschappelijke en psychische problematiek van uiteenlopende aard, in hun gezin, familie of buurt.

Vrouwen vragen onze steun om ‘op eigen kracht’, aan de slag te gaan en zelf hun problemen op te gaan lossen. ‘Laagdrempelig’ en ‘op eigen kracht’ betekent voor deze vrouwen: activiteiten dicht bij huis, samen met en door vrouwen, in sabr-homepageeen vertrouwde, veilige omgeving georganiseerd, met aandacht en inlevingsvermogen voor hun problematiek. Omdat voor hen de stap naar de professionele, reguliere hulp- en zorgverlening (veel) te groot is.